Κατασκευές

Με τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα παραγωγής και συναρμολόγησης, η ΒΙΨΑΜ™ επεξεργάζεται βέλτιστες ποιοτικά πρώτες ύλες με βάση το χαλκό και τον ορείχαλκο, για να παρουσιάσει ενδιάμεσα αλλά και τελικά προϊόντα με την υψηλή προστιθέμενη αξία της ποιότητας και αξιοπιστίας του ονόματός της.

Η καρδιά ενός ψυγείου, η κυψέλη, συναντάται σε 4 βασικούς τύπους διάταξης των πτερυγίων ψύξης και των σωλήνων κυκλοφορίας του ψυκτικού μέσου (νερού, αέρα ή λαδιού), με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ψυκτικές ανάγκες κάθε μηχανής. Σε κάθε τύπο υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετων τροποποιήσεων στην πυκνότητα των πτερυγίων και το πάχος των σωλήνων και των βάσεων των υδροθαλάμων, για επιτυχή λειτουργία ακόμη και στις πλέον αντίξοες συνθήκες καταπόνησης στην άσφαλτο, στην οικοδομή, στο χωράφι, στη θάλασσα.

Οι υδροθάλαμοι κατασκευάζονται σε αυστηρά τυποποιημένη γραμμή παραγωγής, η δε διαμόρφωσή τους βασίζεται σε μήτρες σχεδιασμένες με απόλυτη ακρίβεια. Η εύκολη και στεγανή προσαρμογή τους στην κυψέλη για την οποία προορίζονται είναι εξασφαλισμένη, με τη βοήθεια και των ειδικά διαμορφωμένων βάσεων της κάθε κυψέλης.

Τα βοηθητικά εξαρτήματα συμπληρώνουν την εικόνα ενός ολοκληρωμένου ψυγείου. Αυλοί εισαγωγής-εξαγωγής, βαλβίδες, βάσεις στήριξης, λάστιχα, πώματα προσαρμόζονται χωρίς κόπο στους υδροθαλάμους, σε προσχεδιασμένες και ειδικά διαμορφωμένες θέσεις.