ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΨΑΜ ΨΥΓΕΙΟΥ CHRYSLER DE BARON 1990 ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ