ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΨΑΜ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ SUZUΚI ALTO 2005