ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WATER-TO-AIR ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΒΙΨΑΜ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ