Ποιότητα

Στη ΒΙΨΑΜ™ γίνεται χρήση άριστων πρώτων υλών, από τους κορυφαίους οίκους και εργοστάσια παγκοσμίως. Τα μέσα παραγωγής και συναρμολόγησης της ΒΙΨΑΜ™ είναι σύγχρονα, αυτοματοποιημένα, και ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στη γραμμή παραγωγής, από το στάδιο της διαμόρφωσης της πρώτης ύλης μέχρι την εξαγωγή του τελικού προϊόντος.

Η πνευματική δοκιμή των κυψελών και των ολοκληρωμένων ψυγείων-εναλλακτών θερμότητας σε πιέσεις σημαντικά υψηλότερες από τις πιέσεις λειτουργίας των κινητήρων, εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από οποιαδήποτε αστοχία υλικού είναι πιθανό να προκύψει.

Η ποιότητα εγγύησης της ΒΙΨΑΜ™ προδιαγράφεται από άριστα τεχνικά μέσα, υπογράφεται από άρτια εκπαιδευμένο έμπειρο προσωπικό και επιβλέπεται από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό.

Με τη γνώση και τον επαγγελματισμό τους αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν και να δώσουν λύση και για εφαρμογές ψύξης που ξεφεύγουν από τα τυποποιημένα πλαίσια (τροποποιημένους κινητήρες, επιβαρημένες συνθήκες λειτουργίας.