Ειδικοί εναλλάκτες

Με τη γνώση και εμπειρία Μηχανολόγου Μηχανικού, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εναλλάκτες θερμότητας και στοιχεία για εξειδικευμένες εφαρμογές εναλλαγής θερμότητας.

Οποιουδήποτε μεγέθους εναλλάκτες για αγροτικά μηχανήματα, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη-γεννήτριες, ανυψωτικά μηχανήματα-κλαρκ, αντλιοστάσια φέρουν τη σφραγίδα ποιότητας και την εγγύηση της ΒΙΨΑΜ™.