Ειδικοί εναλλάκτες

Με τη γνώση και εμπειρία Μηχανολόγου Μηχανικού, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εναλλάκτες θερμότητας και στοιχεία για εξειδικευμένες εφαρμογές ψύξης μηχανών.

Οποιουδήποτε μεγέθους εναλλάκτες για αγροτικά μηχανήματα, ηλεκτροπαραγωγά ζέυγη-γεννήτριες, μηχανές θαλάσσης, ανυψωτικά μηχανήματα-κλαρκ, φέρουν τη σφραγίδα ποιότητας και την εγγύηση της ΒΙΨΑΜ™.